Ke Star by Focalistic ft Vigro Deep

Lyrics for Ke Star by Focalistic ft Vigro Deep

Ase trap tse ke…
Ase trap tse ke pina tsako kasi


Spetlele, spetlele (Spetlele)
Sparr tlaq, ketlele (Ketlele)
Angle, angle (Angle)
Ao, tlisa re settle

Spetlele, spetlele (Spetlele)
Sparr tlaq, ketlele (Ketlele)
Angle, angle (Angle)
Ao, tlisa re settle


Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Eh’na re on, on, on, on, on
Maradona o dlala rough, rough, rough, rough, rough
Eh’na re on, on, on, on, on
Vigro o dlala rough, rough, rough, rough, rough

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhelele, tlako sebele
Bula Sekele

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhelele, tlako sebele
Bula Sekele


Yho, Yho, Yho, Yho, Yho, Yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki, yho!
Yho, Yho, Yho, Yho, Yho, Yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki, yho!
Yho, Yho, Yho, Yho, Yho, Yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki, yho!
Yho, yho, yho, yho, yho, yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki,yho! Tsikitsiki,yho!

[Bridge: Focalistic]
Tju, tju, tju, tju
Tju, tju, tju, tju

Ase trap tse ke Pina tsako Kasi

[Chorus: Focalistic]
Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Eh’na re on, on, on, on, on
Maradona o dlala rough, rough, rough, rough, rough
Eh’na re on, on, on, on, on
Vigro o dlala rough, rough, rough, rough, rough

Ase trap tse ke…

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele


Yho,Yho,Yho,Yho,Yho,Yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki,yho! Tsikitsiki,yho!
Yho,Yho,Yho,Yho,Yho,Yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki,yho! Tsikitsiki,yho!
Yho,Yho,Yho,Yho,Yho,Yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki,yho! Tsikitsiki,yho!
Yho, yho, yho, yho, yho, yho
Tsikitsiki, yho! Tsikitsiki,yho! Tsikitsiki,yho!

[Chorus: Focalistic]
Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Eh’na re on, on, on, on, on
Maradona o dlala rough, rough, rough, rough, rough
Eh’na re on, on, on, on, on
Vigro o dlala rough, rough, rough, rough, rough

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Ene ke star, bare “Qum shelele!”
Midnight Mkhalele, tlako sebele
Bula Sekele

Ase trap tse ke…
Ase trap tse ke Pina tsako Kasi

Leave a Reply

Your email address will not be published.