Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzamutsana by Jah Prayzah

Image By Mood Converter
Spread the love

Lyrics for Dzamutsana by Jah Prayzah    

Ahhhh ahh ahh
Ahhhh ahh ahh
Kubvira kare ndichikuda
Asi baba wako vakandi zonda

Zvakangodaro ndai gogodza (Ndanga ndichiringa)
Dakara mai vangu vazobvunza (Ndanga ndichiringa)
Ndairinga nyangwe pose pawai tsika (Ndanga ndichiringa)
Nyeredzi nyamatsatse zvayadzika (Ndanga ndichiringa)
Dzaimira kufunga njere kurasika (Ndanga ndichiringa)
Dakara mai vangu vazobvunza (Ndanga ndichiringa)

Unombodei zvaunoonda
Unombonzwei paunomuona
Chingogachira kuti zvakakona
Zvime kuda rimwe zuva uchamuona

Dzamutsana mutsanawe tsuro nembwa (Dzamutsana)
Dzirikungotenderera sango reUzumba (Dzamutsana)
Ndizvo zvandakagara ndavaudza (Dzamutsana)
Kuti ndiro ruva randasarudza (Dzamutsana)
Inga ndochirwere chanditambudza (Dzamutsana)
MaNondo veNondo pururudza (Dzamutsana)
WeNondo Chihombe tanga kudzana (Dzamutsana)
Daira ukandida ndichakuroora (Dzamutsana)
Chinondi shungurudza ironda (Dzamutsana)
Kuti moyo wangu dai wazorora (Dzamutsana)
Mitoro yangu yose turuka (Dzamutsana)
Daira ukandida ndichakurera (Dzamutsana)

Moyo wangu unodisa kuti tose titambe (Chitekete)
Gwaro rerudo rinoti ngatifambe (Pamwechete)
Zuva ravira muchandiona ndava (Muberere)
Tichitamba tichifamba tichi dzikinya
Moyo wangu unodisa kuti tose titambe (Chitekete)
Gwaro rerudo rinoti ngatifambe (Pamwechete)
Zuva ravira muchandiona ndava (Muberere)

Tichifamba
Shaina tiwone
Uchiri mhandara
Uchiri mhandara
Wosarudza karokwe
Kanoti mbambamba

Shaina tiwone
Uchiri mhandara
Wosarudza karokwe
Kanoti mbambamba

Shaina tiwone
Uchiri mhandara

Ndanga chiringa ndaswera mujinga (Ndanga ndichiringa)
Urimo munzira yemutsime ndichiringa (Ndanga ndichiringa)
Pandangokuona kunzwa ropa mutsinga (Ndanga ndichiringa)
Pawangonyemwera ndabuda ziya (Ndanga ndichiringa)
Ndanga chiringa ndaswera mujinga (Ndanga ndichiringa)
Ndanga ndichiringa wakasenga svinga (Ndanga ndichiringa)
Uchienda nedhongi kuchigayo nchiringa (Ndanga ndichiringa)

Unombodei zvaunoonda
Unombonzwei paunomuona
Chingogachira kuti zvakakona
Zvime kuda rimwe zuva uchamuona

Dzamutsana mutsanawe tsuro nembwa (Dzamutsana)
Dzirikungotenderera sango reUzumba (Dzamutsana)
Ndizvo zvandakagara ndavaudza (Dzamutsana)
Kuti ndiro ruva randasarudza (Dzamutsana)
Inga ndochirwere chanditambudza (Dzamutsana)
MaNondo veNondo pururudza (Dzamutsana)
WeNondo Chihombe tanga kudzana (Dzamutsana)
Uchazongovanzwa voudzana udzana (Dzamutsana)
Chinondi shungurudza ironda (Dzamutsana)
Kuti moyo wangu dai wazorora (Dzamutsana)
Mitoro yangu yose turuka (Dzamutsana)
Daira ukandida ndichakurera (Dzamutsana)

lyrics by Laurent


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

00:00
00:00
Empty Playlist