Gcina Impilo Yami by DJ Cleo (feat. Bucy Radebe)

Image By Mood Converter

Lyrics for Gcina Impilo Yami by DJ Cleo (feat. Bucy Radebe)

Uso Uso Uso Uso Uso…
Uso Uso Uso Uso Uso…
USomandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Hallelujah

USomandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
USomandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)

Hay’ ngicelani nime ngenyaho manje
Shay’ isibhambatho sakho
Sondela ungasabi
Hallelujah

USomandla Uzugcin’impilo yam’
(Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’
(Ukhusel’ umoya wam’)

Ngoba, mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e)
Oh Ngamaxesha (Ngamaxesha onke)

Ngoba, mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (kuwe-e-e)
Oh Ngamaxesha (Ngamaxesha onke)

Ngoba, mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (Kuwe-e-e)
Oh Ngamaxesha (Ngamaxesha onke)

Tji lo lo lo lo (Ti wowowo wowo wowo)
Tji lo lo lo lo (Ti wowowo)
Tji lo lo lo lo (Ti wowowo wowo wowo)

Tji lo lo lo lo (Ti wowowo)
Tji lo lo lo lo (Ti wowowo wowo wowo)
Tji lo lo lo lo (Ti wowowo)

Ngoba, mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (Kuwe-e-e)
Oh Ngamaxesha (Ngamaxesha onke)

Ngoba, mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge)
Ngamaxesha onke (Kuwe-e-e)
Oh Ngamaxesha (Ngamaxesha onke)

USomandla Uzugcin’impilo yam’

USomandla Uzugcin’impilo yam’
USomandla Uzugcin’impilo yam’
USomandla Uzugcin’impilo yam’

Leave a Reply

Your email address will not be published.