Gobisiqolo – Bhizer ft Busiswa, SC Gorna, Bhepepe

Image By Mood Converter

Lyrics for Gobisiqolo – Bhizer ft Busiswa, SC Gorna, Bhepepe

Gobisi iqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo

Oh lord god dame
Dj pakistan Sarah Baartman
Awumbheke hokwabani kanti igama hubani
Uhanba nobani
Uhamba no (uBhizar)
Oh lord god dame
Dj pakistan Sarah Baartman
Awumbheke hokwabani kanti igama hubani
Uhanba nobani
Uhamba no (uBhizar)

Gobisa iqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo

Qethuka vula vula circle
Hayi suka gobisi iqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo

HuBhizar HuBhizar HuBhizar
HuGonner triger man
Hawu huBhepepe hawu hubhepepe
Yithathe dj gqom
Hayi goba songena ngevosho (hey wena)
Siqala ku Bhopo ikhombe sokudii
Sidlala lengoma etexini
Now bend it bend lt over
Ake ngithi ngiyi numbr 1
Nam ngizogoba
Bend it (he wena) bend lt over
Bo sisi (he wena) nani bolova
Osogqiba uyayibamba uyayigqoba
Ungoyiki mover phambili
Ungabi sayibhekisa emuva

Gobisi iqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena he wena he wena

Qethuka vula vula circle
Hayi suka bathi awubhemi
Bathi awuphuzi Bathi uwugobi
Bathi awu hey
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma)
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma)
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma)
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma)

Bathi awubhemi
Bathi awuphuzi Bathi uwugobi
Bathi awu hey
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma)
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma)
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma
Ah ngizomtshela uma (ngizomtshela uma)

Gobisi iqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo

Gobisi iqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena gobisiqolo
Tsim tsim tsim gobisiqolo
He wena he wena he wena

Leave a Reply

Your email address will not be published.