Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hokoyo by Jah Prayzah

Image By Mood Converter
Spread the love

Lyrics for Hokoyo by Jah Prayzah    

Makadiiko chaunga
Maita maungana
Moita musarinya
Asi tangai maudzana
Hokoyo

Dai wandirumbidza
Kana ndakunakidza
Nemutupo wakazara
Nemashoko anogara
Hokoyo

Hwee ndoenda
Vasikana ndoenda
Hwee ndoenda
Nemukombe ndoenda
Hokoyo

Vachakutsondoresa parukangarabwe
Vachakuvengera cheziya
Vachakugumbura
Pauchaunganidza pfuma
Vachati unoroya
Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Pamuchakwira gomo mose muchinanaidzana
Pamuchafamba munzira mwanangu
Uchanzwa kurova kwehana
Pauchaunganidza pfuma
Vachati unoroya
Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye

Ndifukure pfimbi ndikange mbeu
Ndodyiramvi
Ndibatire tsindi
Ndodyira shungu
Handisi mudzimu ini
Havana ganda kumeso
Havana moyo munyoro
Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Vakati nhamo ngaive zita rako
Vakati nhamo ngaive nzira yako
Paunounganidza pfuma
Vanoti unoroya
Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Mira ndikutaurire uyambuke usvike kure
Mira ndikunamatire zvikomborero ugamuchire
Kura uone kura
Kura uone
Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Mira ndikutaurire uyambuke usvike kure
Mira ndikunamatire zvikomborero ugamuchire
Kura uone kura
Kura uone
Mwanangu uchaiona nhamo yacho ichauya

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye

Mwanangu terera                 
Handina kukusarudza
Ndini ndakubereka
Pamwe pacho toudzana
Kuti mvura ikauya
Mhepo ikauya
Usapinde mubako mune shato unorumwa

Mwanangu terera
Handina kukusarudza
Ndini ndakubereka
Pamwe pacho toudzana
Kuti mvura ikauya
Mhepo ikauya
Usapinde mubako mune shato unorumwa

Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye hoye, hoye hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye
Hoye hoye, hoye

lyrics by Laurent


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

00:00
00:00
Empty Playlist