Indlela by Nomcebo Zikode

Image By Mood Converter

Lyrics for Indlela by Nomcebo Zikode

Bathi indlela ubuzwa kwaba phambili
Kwaba phambili ngibuzile indlela
Bathi indlela ubuzwa kwaba phambili
Kwaba phambili ngibuzile indlela
Kodwa ngaqhubeka ngilimala
Kodwa ngaqhubeka ngilimala
Ngiyazi angenzanga kahle
Kepha ngiceli ithuba lokugcina
Mina ngiyazi angenzanga kahle
Kepha ngiceli ithuba lokugcina
Mina ngiyazi angenzanga kahle
Kepha ngiceli ithuba lokugcina
Oh anginakho okwanele
Kepha ngiyathembisa
Ngizokunika qolo lwami
Anginakho okwanele
Baba ngiceli ithuba lokugcina
No no no, no no no
No no no, no no no
Bathi indlela ubuzwa kwaba phambili
Kwaba phambili ngibuzile indlela
Bathi indlela ubuzwa kwaba phambili
Kwaba phambili ngibuzile indlela
Kodwa ngaqhubeka ngilimala
Kodwa ngaqhubeka ngilimala
Ngiyazi angenzanga kahle
Kepha ngiceli ithuba lokugcina
Mina ngiyazi angenzanga kahle
Kepha ngiceli ithuba lokugcina
Mina ngiyazi angenzanga kahle
Kepha ngiceli ithuba lokugcina
Woo oye woo oye
Woo oye woo oye
Woo oye woo oye
Woo oye woo oye
Ithuba lokugcina
Yebo ithuba lokugcina
Ithuba lokugcina
Yebo ithuba lokugcina
Woo oye woo oye
Yebo ithuba lokugcina
Woo oye woo oye
Yebo ithuba lokugcina
Anginakho okwanele
Kepha ngiyathembisa
Ngizokunika qolo lwami
Anginakho okwanele
Baba ngiceli ithuba lokugcina
No no no, no no no
No no no, no no no

Leave a Reply

Your email address will not be published.