Joyous Celebration – Na Ma Ta

Image By Mood Converter

Lyrics for Joyous Celebration – Na Ma Ta

Iwe satani (Hayi!)
Tinouya (Hayi!)
Kwauri (Hayi!)
Nomunondo (Hayi!)
Weshoko (Hayi!)
Tichiti (Hayi!)
Hauna simba (Hayi!)
Kuvakoma (Hayi!)
Nevasikana (Hayi!)
Vakatengwa (Hayi!)
Neropa (Hayi!)
RaJesu (Hayi!)

Viva Jesu! (Viva!)
Viva Jesu! (Viva!)
Viva Jesu! (Viva!)
Viva Jesu! (Viva!)

Naye Jesu (Naye!)
Naye Jesu (Naye!)
Naye Jesu (Naye!)
Naye Jesu (Naye!)

Tose dzvamu nevhangeri
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu nevhangeri)
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu nevhangeri)
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu nevhangeri)
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu nevhangeri)
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu nevhangeri)
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu tose dzvamu)
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu nevhangeri)
Haiwaiwa tose dzvamu (tose dzvamu nevhangeri)

Iwe satani (Hayi!)
Tinouya (Hayi!)
Kwauri (Hayi!)
Nomunondo (Hayi!)
Weshoko (Hayi!)
Tichiti (Hayi!)
Hauna simba (Hayi!)
Kuvakoma (Hayi!)
Nevasikana (Hayi!)
Vakatengwa (Hayi!)
Neropa (Hayi!)
RaJesu (Hayi!)

Viva Jesu! (Viva!)
Viva Jesu! (Viva!)
Viva Jesu! (Viva!)
Viva Jesu! (Viva!)

Naye Jesu (naye!)
Naye Jesu (naye!)
Naye Jesu (naye!)
Naye Jesu (naye!)

Iyo nguva (nguva yatoperawo)
Namata (namata Mwari wako iwe)
Iyo nguva (nguva yatoperawo)
Namata (namata Mwari wako iwe)

Namata (namata)
Namata (namata Mwari wako iwe)
Ndati namata (namata)
Namata (namata Mwari wako iwe)
(This is)

this is your time
(To praise) to praise the Lord
(Namata) namata Mwari wako iwethis is your time
(To praise) to praise the Lord
(Namata) namata Mwari wako iwe

Ndati namata (namata)
Namata (namata Mwari wako iwe)
Ndati namata (namata)
Namata (namata Mwari wako iwe)

Iyo nguva (nguva yatoperawo)
Shumira (shumira Mwari wako iwe)
Iyo nguva (nguva yatoperawo)
Shumira (shumira Mwari wako iwe)

Iwe shumira (shumira)
Shumira (shumira Mwari wako iwe)
Iwe shumira (shumira)
Shumira (shumira Mwari wako iwe)

Iyo nguva (nguva yatoperawo)
Farira (farira Mwari wako iwe)
Iyo nguva (nguva yatoperawo)
Farira (farira Mwari wako iwe)

Ndati farira farira
Farira farira Mwari wako iwe)
Iwe farira farira
Farira (farira Mwari wako iwe)

Fara fara fara (fara)
Farira Jesu iwe (fara)
Fara fara fara (fara)
Farira Jesu iwe (fara)
Fara fara fara (fara)
Farira Jesu iwe (fara)
Fara fara fara (fara)
Farira Jesu iwe (fara)

Tamba, tamba, tamba (tamba)
Tambira Jesu iwe (tamba)
Tamba, tamba, tamba (tamba)
Tambira Jesu iwe (tamba)
Tamba, tamba, tamba (tamba)
Tambira Jesu iwe (tamba)
Tamba, tamba, tamba (tamba)
Tambira Jesu iwe (tamba)
Tamba, tamba, tamba

Makomborero, makomborero
Makomborero
Takapiwa veduwe makomborero
(Makomborero, makomborero)
Takapiwa makomborero
(Naivo baba)
Pane zvose zvataichema
(Makomborero, makomborero)
Takapiwa makomborero
(Makomborero, makomborero)
Pane zvose zvataichemaMakombore pa

kurwara kwangu
Takapiwa makomborero
Pakusekwa kwangu
Pane zvose zvataichema
(Makomborero, makomborero)

Takapiwa makomborero
(Makomborero, makomborero)
Pane zvose zvataichema
Takapiwa makomborero
(Makomborero, makomborero)
Pane zvose zvataichema

Change gear, so
Change gear, so

Lyrics by Jean Baptistingue

Leave a Reply

Your email address will not be published.