Joyous Celebration – Yesu Wena UnguMhlobo

Image By Mood Converter

Lyrics for Joyous Celebration – Yesu Wena UnguMhlobo

Yesu wena unguMhlobo
UMhlobo womphefumlo
Ndiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyoYesu wena unguMhlobo
UMhlobo womphefumlo
Yesu wena unguMhlobo
UMhlobo womphefumloNdiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Ndiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyoNdiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Uncede le ntliziyoNdiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Uncede le ntliziyoThemba limbi, andinalo
Endingabamba lona
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kuloThemba limbi, andinalo
Endingabamba lona
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kuloNqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kuloNqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kuloAmen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amenNqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kuloNqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kulo

Lyrics by Jean Baptistingue

Leave a Reply

Your email address will not be published.