Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Maalan Jira by Haacaaluu Hundeessaa

Image By Mood Converter
Spread the love

lyrics for Maalan Jira by Haacaaluu Hundeessaa

Laal Galoo too, Gullaalleen kan Tufaa
Laal Galoo-too,
Gaara Abbichuuti turii
Laal Galoo-too,
Galaan Finfinnee maar… seeee
Laal Galoo-too,
Silaa akka jaalalaa Laal Galoo-too,
Wal irraa hin fagaannuu
Laal Galoo-too,
Jarraa nu fageessee…!!!
…2x.
Diiganii gaara sanaa, Gaara diigamuu hin-mallee,
Nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bahuu hin-mallee….Soorettii haadha sooree, irbaanni-rra-buusa qabaa-yii
Seeqanii sesseeqanii, kan gar gar nu baasan jaraa—yii

Koo Galaanee tiyyaa,
Qotiyyoon abbaan diddaa, yaa diddaa harqootaa keessaa,
Koo Galaanee tiyyaa,
Qorra baraan dadhabee, morma kee jalattan dheessaaa…!!
Koo Galaanee tiyyaa,
Sululta loon hin tiksuu darabaatti galcheera,
Koo Galaanee tiyyaa,
Yooman dhufee si argaa ani si irraa fagoon jiraa-yii.
Maalan jiraa, maalan, jiraa, maalan jiraa,
Yaa Gaa-laa-nee
Maalan jiraa maalan, maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa
Ani hin jiruu… Ani hin jiruu,
Yaa Ga-laa-ne,
Kukkutee na nyaate xurii
Qotee qotee namichi qotee namichi sanyii darbatee
Yaa Gaa-laa-nee,
Qotee qotee namichi qotee qotee sanyii darbatee
Yaa Gaa-laa-nee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee,
Koo Galaanee tiyyaa,
Farda siidaaf kaafanii, siidaa dabaliif suurii
Koo Galaanee tiyyaa
Erga nu dangeessanii barri turee buubbulee
Koo Galaanee tiyyaa,
Woddeessi ciraa gubee, Amboo irraa calaaqqisee
Narraa fagaattee jedhee si yaaduun kiyya yoom hafee??

Maalan hafee, maalan… hafee, maalan hafe
Yaa Ga-laa-nee.
Maalan hafee, Caccabsee na nyaate lafee…!!
Ani hin jiruu, ani, hin jiruu, Ani hin jiruu,
Yaa Ga-laa-ne Anii hin jiruu,
Kukkutee na nyaate xurii
Yaa Ga-laa-ne
Cuwwaa cuwwaa jettii, simbirrooni halkanii,
Yaa Ga-laa-nee,
Cuwwaa cuwwaa jettii simbirroon halkanii
Nama garaan dhaane dirmammuu hin arganii
Yaa Ga-laa-nee
Maalan jiraa maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa… 2x
Ani hin jiruu, Ani hin jiruu. yaa Gaal-aanee
Ani hinjiruu maalan jira kukkutee na nyaatee xurii…
Qotee qotee namichi,
Yaa Ga-laa-ne,
Qotee qotee namichi sanyii darbatee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee…
Yaa Ga-laa-nee
Maalan jiraa, caccabsee na nyaatee jiraa…!!

lyrics by theogene


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

00:00
00:00
Empty Playlist