Mbwende by Jah Prayzah

Image By Mood Converter

Lyrics for Mbwende by Jah Prayzah

Humbwende
Humbwende
Humbwende

Douyai varume tinoda kurangana
Humbwende humbwende
Padziva guru vanotya kuyambuka
Humbwende mukoma humbwende
Vanodedera iwe vanondandama
Humbwende humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwende

Mmm va

Hombarume kuvata musango
Ndeha
Humbwende mukoma humbwende
Iwe zvavaremera kuteya mariva
Humbwende mukoma humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwendeIwe pakudeketera
mutopo wakanganwa
Humbwende mukoma humbwende
Iwe netsika dziya dzakarasika
Humbwende mukoma humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwende

Wotuka varipasi here
Iwe zvauriwe unomuka urere
Denga rine mhaka here
Iwe zvauriwe unomuka urere
Rinenge gondora riripamukaka
Rinogumburisa mhai
Rinenge gondora riripamukaka
Rinogumburisa mhai

Nhamo ichauya mukoma
Ukaringa zuva ndeha ndeha
Nhamo ichauya mukoma
Ukaringa zuva ndeha ndeha
Aiwa wandigumbura
Ihere ihere ihe-e
Ukaringa zuva ndeha ndeha
Taiti wakachangamuka
Ihere ihere ihe-e
Ukaringa zuva ndeha ndehaIsu tirimajita
Toshandira kuguta
Vanoshandira kuputa
Huh humbwende
Mbijana mbijana
Pan’ono pan’ono
Kidogo kidogo
Kanc’ane kanc’aneVa

Hombarume kuvata musango
Ndeha
Humbwende mukoma humbwende
Iwe zvavaremera kuteya mariva
Ndeha
Humbwende mukoma humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwende
Imi daidzai mai varo vanomira naro
Humbwende mukoma humbwende

Wotuka varipasi here
Iwe zvauriwe unomuka urere
Denga rine mhaka here
Iwe zvauriwe unomuka urere
Rinenge gondora riripamukaka
Rinogumburisa mhai
Rinenge gondora riripamukaka
Rinogumburisa mhai

Nhamo ichauya mukoma
Ukaringa zuva ndeha ndeha
Nhamo ichauya mukoma
Ukaringa zuva ndeha ndeha
Aiwa wandigumbura
Ihere ihere ihe-e
Ukaringa zuva ndeha ndeha
Taiti wakachangamuka
Ihere ihere ihe-e
Ukaringa zuva ndeha ndeha

Aiwa irombe nderako
Parinodzana unopururudza
Irombe nderako
Parinodzana unopururudza
Aiwa irombe nderako
Parinodzana unopururudza
Irombe nderako
Parinodzana unopururudza

Humbwende
Humbwende
Humbwende
Humbwende

Leave a Reply

Your email address will not be published.