Mdhara Vachauya by Jah Prayzah

Image By Mood Converter

Lyrics for Mdhara Vachauya by Jah Prayzah  

Wandinzwa ndichidaidzira dhiya
Ndikati dai wambotarisa nguva
Nekuti zvimwe pamwe mhepo ichauya
Asi ramba uchingopenya kunge zuva
Vakanetsa unoti mdhara achauya aha
Mdhara wacho ishumba inoruma ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Kangoma kati kede kede aiwa tamba
Chirega kuramba uchingonanaira kunge kamba
Kamoto kerudo kamberevere musazokadzima
Vanosara vachingoringa ringa ndanovhima
Kuti dzive ngano
Haiwa isungano
Ichi chirangano, chibvumirano
Vanoziva kuti mdhara achauya ahaha
Mdhara wacho ishumba inoruma ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Ukandipa rudo ndogamuchira nemoyo wangu
Ukaramba angova madzikirira kuhope dzangu
Maona here chisikana chakachangamuka iruva rangu
Vakanetsa ramba uchingotsika tsika dhiya wangu
Kuti dzive ngano
Haiwa isungano
Ichi chirangano, chibvumirano
Vanoziva kuti mdhara achauya ahaha
Mdhara wacho ishumba inoruma ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha

Kangoma kati kede kede aiwa tamba
Chirega kuramba uchingonanaira kunge kamba
Kamoto kerudo kamberevere musazokadzima
Vanosara vachingoringa ringa ndanovhima
Kuti dzive ngano
Haiwa isungano
Ichi chirangano, chibvumirano
Vanoziva kuti mdhara achauya ahaha
Mdhara wacho ishumba inoruma ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Wandinzwa ndichidaidzira dhiya
Ndikati dai wambotarisa nguva
Nekuti zvimwe pamwe mhepo ichauya
Asi ramba uchingopenya kunge zuva
Vakanetsa unoti mdhara achauya aha
Mdhara wacho ishumba inoruma ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha
Unyerere uchingoshaina ahaha

lyrics by Laurent

Leave a Reply

Your email address will not be published.