Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Mwana WaMambo by Jah Prayzah

Image By Mood Converter
Spread the love

Lyrics for Mwana WaMambo by Jah Prayzah

Mwana waMambo akachengetwa nehondo
Anenge ruva riri pasanzu rinobaya
Kana womupfimba, wopfimba wakaringe nzira
Nekuti hondo inouya uripo

Wakanotora wega mbeu yehuMambo
Vachazokubvunza zuva remuripo
Kana womupfimba, wopfimba wakaringe nzira
Nekuti hondo inouya uripo

Ende haudzirote dzinorota vamwe haudzirote
Uchatokungurutsa dombo reGoridhe
Ukadzamba dzamba (zvaoma)
Ukandandama (zvaoma)
Ukatsenga mukanwa (zvaoma)
Iwe vanokanda miseve (zvaoma)

Ende hauridye rinopisa hauridye
Uchatokungurutsa dombo reGoridhe
Ukadzamba dzamba (zvaoma)
Ukandandama (zvaoma)
Ukatsenga mukanwa (zvaoma)
Iwe vanokanda miseve (zvaoma)

Washinga kudongorera mwana waMambo
Woshuva kusanganiswa nehumambo
Hmm wadenha mangwiro, wadenha hombiro
Haikona kuzemberana nemwana waMambo

Washinga kudongorera mwana waMambo (njeere kunje)
Woshuva kusanganiswa nehumambo (njere kunje)
Wadenha mangwiro, wadenha hombiro (njeere kunje)
Haikona kuzemberana nemwana waMambo (njeere kunje)

Wakanzi mwanasikana usabude mudendere
Muzunde raMambo mungamuke tsekwende
Mambo kwindima mwanasikana kwindima
Haa kwindima muromo mumhuno kwindima

Wakanzi mwanasikana usabude mudendere
Muzunde raMambo mungamuke tsekwende
Mambo kwindima mwanasikana kwindima
Haa kwindima muromo mumhuno kwindima

Nyemwerera mwana mutema
Tione saka nemeno machena aya
Chinguri ndakabviro kanda shoko rerudo (aaahh, aaaahh)
Nyemwerera mwana mutema
Tione saka nemeno machena aya
Chinguri ndakabviro kanda shoko rerudo (aaahh, aaaahh)

Ndini uyo, inzwai mukoma ndini uyo
Chengeta muhana usareva nemuromo
Ndafunga kufunga kufamba murima musina anoronda
Ndafunga kupotera pamuzinda waMambo

Ndini uyo, inzwai mukoma ndini uyo
Chengeta muhana usareva nemuromo
Ndafunga kufunga kufamba murima musina anoronda
Ndafunga kupotera pamuzinda waMambo

Ende haudzirote dzinorota vamwe haudzirote
Uchatokungurutsa dombo reGoridhe
Ukadzamba dzamba (zvaoma)
Ukandandama (zvaoma)
Ukatsenga mukanwa (zvaoma)
Iwe vanokanda miseve (zvaoma)

Ende hauridye rinopisa hauridye
Uchatokungurutsa dombo reGoridhe
Ukadzamba dzamba (zvaoma)
Ukandandama (zvaoma)
Ukatsenga mukanwa (zvaoma)
Iwe vanokanda miseve (zvaoma)

Ndapfidza, ndakadarika mwero ndapfidza (tiri muchirangano)
Ndabvunza (chirangano)
Kuna Mwari akasika (tiri muchirangano)
Takabvumirana (chirangano)
Tichagara kwemakore zana (tiri muchirangano)
Vakabatikana (chirangano)
Changamire vakabatikana (tiri muchirangano)

Ndapfidza, ndakadarika mwero ndapfidza (tiri muchirangano)
Ndabvunza (chirangano)
Kuna Mwari akasika (tiri muchirangano)
Takabvumirana (chirangano)
Tichagara kwemakore zana (tiri muchirangano)
Vakabatikana (chirangano)
Changamire vakabatikana (tiri muchirangano)

Haa ndapfidza, ndakadarika mwero ndapfidza (tiri muchirangano)
Ndabvunza (chirangano)
Kuna Mwari akasika (tiri muchirangano)
Takabvumirana (chirangano)
Tichagara kwemakore zana (tiri muchirangano)
Vakabatikana (chirangano)
Changamire vakabatikana (tiri muchirangano) Ndapfidza, ndakadarika mwero ndapfidza (tiri muchirangano)
Ndabvunza (chirangano)
Kuna Mwari akasika (tiri muchirangano)
Takabvumirana (chirangano)
Tichagara kwemakore zana (tiri muchirangano)
Vakabatikana (chirangano)
Changamire vakabatikana (tiri muchirangano)

lyrics by Laurent


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

00:00
00:00
Empty Playlist