Ndanze by Nat Kristyan

Image By Mood Converter

Ndanze by Nat Kristyan Lyrics

Kujya ikinya ndabyanze (byanze)
Umutima mubi ndawanze (wanze)
Bango na z-boy ndabyanze
Nta by’amahane
Maze Hip Hop Ipande
Ndanze ndanze (yeah)
Ndanze (I say) ndanze (hah)

Kujya ikinya ndabyanze
Umutima mubi ndawanze
Bango na z-boy ndabyanze
Nta by’amahane
Maze Hip Hop Ipande
Ndanze ndanze
Ndanze (I say) ndanze

Kuba imihanda Ndanze
Guhera ibyapa ndanze
Paper and a pen nibyo nahariye
Umutima wanjye gusa ubu ndumva nabyo ubu mbyanze
Ubuhemu bwo ndabwanze
Byinshi nkora niko njye Nabipanze
Roll one ntago yambasha
Baby nugotwa bakubyaze
Njye sinakwanze
Beat za K Lex zimwe za danger
Hoya sinkukanze
Either I’m tweeting Ig benshi bibaza Niba ndi Uwo hanze
Gusa ibyanjye mbikora slow
Sinicuza faux
Mba nkwepa so•
Fight tuyisoze ndagaruka mukanya
Nkubgira ibyibanze

Agakino narakabatanze
Nyuma y’iyi hazaza bakeka ko nabanze (nabanze)
Huh njye sinabanze
Ntungirire impuhwe ngo urampa izo pass (pass noo’)
Muri ghetto ibyuki biba bicumba akotsi (ku ma kush)
Mbikorera NY, Gtg ejo uzabisanga ijyosi n’ahandi hose
Kuki mutumva ko mufite imico mibi
Kandi mugomba kuyireka
Kuki iyi rap muyisebya
Mwazibukiye babylons ntarazisebya (why..)
Murashaka gukema muri iyi game
Muba mwikinisha tubaseka haahha
Ibyo narabyanze ifungo narapanze
Ingwatira musunde navugaga ibyibanze
Ndanze

Kujya ikinya ndabyanze (byanze)
Umutima mubi ndawanze (wanze)
Bango na z-boy ndabyanze
Nta by’amahane
Maze Hip Hop Ipande
Ndanze ndanze (yeah)
Ndanze (I say) ndanze (hah)

Kujya ikinya ndabyanze
Umutima mubi ndawanze
Bango na z-boy ndabyanze
Nta by’amahane
Maze Hip Hop Ipande
Ndanze ndanze
Ndanze (I say) ndanze

Yeaaah, abantu benshi bazagenda bavuga ko wahindutse
Ko utagikora ibyo bashaka
Gusa.., niba warahindutse koko imyitwarire warayihinduye
Bazabanze bibaze impamvu wahindutse
Bite ku myitwarire yabo
Wabyumva now
(kujya ikinya ndabyanze)

N.a.T Kristyan

Umutima mubi ndawanze (wanze)
Bango na z-boy ndabyanze
Nta by’amahane
Maze Hip Hop Ipande
Ndanze (ndanze nigga) ndanze huh
Ndanze (I say) ndanze KiLex

Produced by KiLex

Release Date February 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.