Ngiyesaba by Character Feat. Q Twins & Ntencane

Image By Mood Converter

Lyrics for Ngiyesaba by Character Feat. Q Twins & Ntencane

[Intro: Qwabe Twins:]
Hhawu webakithi
Hhawu webakithi

[1-Estrofa: Qwabe Twins:]
Waze wang’thanda lo muntu
Sengizwa ng’shawa wuvalo
Sengathi le nto
Iyophelel’ emoyeni
Iyophelel’ emoyeni

[Estribillo: Qwabe Twins:]
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni

[Ripresa :Ntencane, Qwabe Twins:]
Aningitsheleni
Ngenzenjani na?
Aningitsheleni
Ngenzenjani na?

[Coro : Qwabe Twins:]
Hhowu ng’yesaba
Ng’sab’ ukuba nawe
Hhowu ng’yesaba
Ng’sab’ ukuba nawe
https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.478.2_en.html#goog_184856362
[2-Estrofa: Character:]
Yo, yo
(Cha-, Cha-, Cha-…)
Hhay’, nith’ ang’thini
‘ma ng’fun’ uk’guqa ngamadolo
Kodwa kungcono
‘ma ng’shaya sengathi ng’shay’ ivosho Kodwa ng’yasaba
Ukuz’bophezela kuwe
Askies, ng’yasaba
Ukuz’bophezela kuwe
Hhay’, nith’ ang’thini
‘ma ng’fun’ uk’guqa ngamadolo
Kodwa kungcono
‘ma ng’shaya sengathi ng’shay’ ivosho
Hhey’ i-Do-or-die, Do-or-die, Do-or-die
Kodwa le i-Do-or-die, Do-or-die

[Estribillo: Qwabe Twins:]
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni
Hhaw’, hhaw’ l’yophelel’ emoyeni

[2-Estrofa: Character:]
Yo, yo
(Cha-, Cha-, Cha-…)
Hhay’, nith’ ang’thini
‘ma ng’fun’ uk’guqa ngamadolo
Kodwa kungcono
‘ma ng’shaya sengathi ng’shay’ ivosho
Kodwa ng’yasaba
Ukuz’bophezela kuwe
Askies, ng’yasaba
Ukuz’bophezela kuwe
Hhay’, nith’ ang’thini
‘ma ng’fun’ uk’guqa ngamadolo
Kodwa kungcono
‘ma ng’shaya sengathi ng’shay’ ivosho
Hhey’ i-Do-or-die, Do-or-die, Do-or-die
Kodwa le i-Do-or-die, Do-or-die, Do-or-die

[3-Estrofa: Ntencane:]
Ng’yavuma bak’dlale kakhulu
Futhi ng’yabon’ aw’senathemba
Ng’cel’ uthemb’ ok’senhlizweni yami Ngoba ng’pheth’ uthando Iwangempela
Ng’yavuma bak’dlale kakhulu
Futhi ng’yabon’ aw’senathemba
Hhaw’ ng’cel’ uthemb’ ok’senhlizweni yami (themba min’, themba min’, themba min’)
Ngoba ng’pheth’ uthando Iwangempela (hhow’ lwangempela)

[Ripresa: Qwabe Twins, (Character):]
Intembeko iphelile
Uthando ang’salwethembi
Sebeng’dlale kaningi
(Hhaw’, sebek’dlale kaningi)
(Nam’ futhi sebeng’dlale kaningi)
(That’s why ng’shadi is’kasi)
(Ukuth’ ak’sana trust)
Intembek’ iphelile
Uthand’ ang’salwethembi (ang’salwethemb’ uthando)
Sebeng’dlale kaningi
Ngenzenjani na?!
(That’s why ng’shadi is’kasi)
(Ukuth’ ak’sana trust)

[Coro: Qwabe Twins (Character):]
Hhowu ng’yasaba (hhey’ ng’yak’saba)
Ng’sab’ ukuba nawe (ng’sab’ ukufa mina)
Hhowu ng’yasaba (hhey’ ng’yak’saba)
Ng’sab’ ukuba nawe (ng’sab’ ukufa mina)

Leave a Reply

Your email address will not be published.