Solly Mahlangu | Siyabonga Jesu(Wa Hamba Nathi)

Image By Mood Converter

Lyrics for Solly Mahlangu | Siyabonga Jesu(Wa Hamba Nathi)

[Zulu]
Wahamba nathi, Oh wahamba nathi
Oh wahamba nathi, siyabonga
Siyabonga Jesu, siyabonga Ngonyama Yezulu
Siyabonga Jesu, siyabonga

You walked with us, Oh you walked with us
Oh you walked with us, We thank you.
We thank you Jesus, we thank you Lion of Heaven
We thank you Jesus, we thank you

[Swahili]
Tembea nasi, oh Tembea nasi,
Oh watembea nasi, twashukuru
Twashukuru yesu, twashukuru Simba wa Yuda
Twashukuru Yesu, twashukuru

[Venda]
Vha tshimbila na rine, oh vha tshimbila na rine
Oh vha tshimbila na rine, ria livhuwa.
Ria livhuwa Yesu, ria livhuwa Khosi ya Mahosi
ria livhuwa Yesu, ria livhuwa

In Ghana [Twi]
Wo ne y3n nam, oh wo ne y3n nam
Oh wo ne y3n nam, y3 da wo ase
Y3 da w’ase yesu, y3 da w’se Osoro Gyata
Y3 da w’ase yesu, y3 da w’ase

[Kamba]
Waendie naitu, Oh waendie naitu
Oh waendie naitu, ni muvea
Ni muvea Yesu, ni muvea Munyambu wa Ituni
Ni muvea Yesu, ni muvea

[Luganda]
Wagenda nafe, Oh wagenda nafe
Oh wagenda nafe, tukwebaza.
Tukwebaza Yesu, tukwebaza Mpologoma ye Gulu
Tukwebaza Yesu, tukwebaza

In Zimbabwe
WoFamba Nesu, WoFamba Nesu
WoFamba Nesu, Tinotenda
Tinotenda Jesu, Tinotenda Shumba Yedenga
Tinotenda Jesu, Tinotenda
Sotho(South Africa/ Lesotho):
Wa tsamaya le rona, oh wa tsamaya le rona
Oh wa tsamaya le rona, re a boka
Re a boka jesu, re a boka tlatlamathjolo
Re a boka jesu, re ya boka

Lyrics by Jean Baptistingue

Leave a Reply

Your email address will not be published.